نصب و تعمیر پکیج دیواری

میله یونیزاسیون یا حسگر شعله

میله یونیزاسیون مانند ترموکوپل جهت وجود شعله بکار می رود با این تفاوت که حسگر از ترموکوپل حساستر و مقاومتر است.

شیر سه طرفه برقی (در پکیج شوفاژ های دو مبدله)


این شیر دارای یک مسیر اصلی که معمولا به پمپ وصل است و دو مسیر فرعی که یکی به مبدل ثانویه و دیگری به مدار گرمایش شوفاژ (رفت رادیاتور) متصل می شود.

مبدل حرارتی صفحه ای


وظیفه مبدل صفحه ای (ثانویه) گرم کردن آبگرم مصرفی با استفاده از گرمای آب گرم مدار گرمایش (آبگرم ارسالی از مبدل حرارتی تک منظوره) در شوفاژ های دو مبدله می باشد. 

مبدل حرارتی تک منظوره


این مبدل جهت گرم کردن آب مدار گرمایش و آبگرم مصرفی در اثر گرمای شعله درون محفظه احتراق شوفاژها تک مبدله بکار می رود و جنس آن مانند مبدل های تک منظوره است.

شیر پرکن شوفاژ و نحوه عملکرد شیرپرکن شوفاژ


وظیفه این شیر، پر کردن آب مدار گرمایش یا اضافه کردن آب در صورت کاهش فشار آن مدار است.

کلید ایمنی حداقل فشار آب برای شوفاژ


در صورت عدم وجود آب کافی در مدار بسته شوفاژ (حداقل45/0 بار)  اجازه روشن شدن به شوفاژ را نداده و در صورت کاهش فشار آب آن مدار به حدود (2/0 تا 1/0) بار از ادامه کار شوفاژ جلوگیری میکند. تا دستگاه دچار آسیب جدی نگردد. 

فلوسوئیچ شوفاژ


فلوسویچ خبر باز شدن شیرآبگرم بهداشتی (مصرفی) را به برد کنترل می دهد. محل قرارگیری آن در ورودی آب سرد به شوفاژ است.


شرایط محل نصب پکیج دیواری


حداقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 10 سانتی متر باشد. محل نصب بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرما زا نباشد. محل نصب باید دارای تهویه مناسب باشد.

شرایط استفاده از پکیج شوفاژ گازی بدون فن و فن دار


قطر لوله دودکش ساختمان برای استفاده از پکیج دیواری باید 15 سانتی متر باشد. فاصله کلاهک تعدیل بالای دستگاه پکیج شوفاژ دیواری تا کلاهک H پشت بام (ارتفاع عمودی دودکش ساختمان) باید حداقل 4 متر باشد.