::: تعمیرات لوازم خانگی بوش، زیمنس و آاگ ::: آدرین فیدار پارسیان ::: - نکات ایمنی کاربری ماشین لباسشویی

نکات ایمنی در هنگام کاربری ماشین لباسشویی

1-لباسشویی باید در یک مکان صاف قرار گیرد.
2-لباسشویی باید از دیوار بیش از 5 سانتیمتر فاصله داشته باشد.
3-ماشین نباید در معرض برف و باران و یا اشعه مستقیم آفتاب باشد.

مدار الکتریکی و نکات ایمنی ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک سطلی

نکته 1:جهت زیاد شدن عمر ماشین و فشار نیامدن به ماشین سعی کنید لباس و آب داخل آن کمتر باشد.
نکته 2:حتما لباسشویی را به سیستم ارت متصل کنید.