::: تعمیرات لوازم خانگی بوش، زیمنس و آاگ ::: آدرین فیدار پارسیان ::: - ساختمان ماشین لباسشویی

قسمتهای الکتریکی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

1-دوشاخه برق: میدانید که از این دو شاخه جهت انتقال انرژی الکتریکی از پریز برق به کابل و در نتیجه ماشین استفاده می شود.این دو شاخه باید دارای عایق مناسبی باشد و تحمل حداقل 16 آمپر جریان را داشته باشد.

قسمتهای مکانیکی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

1-بدنه خارجی: این بدنه از ورقه فلزی میباشد و این قسمت نگهدارنده و محافظ اصلی قسمتهای الکتریکی و مکانیکی ماشین به حساب می آید.

ساختمان و قسمتهای مختلف ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

می دانید که ماشین های لباسشویی در طرحهای مختلف در بازار وجود دارد ولی همه آنها تفاوت کمی با یکدیگر دارند 

ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک

می دانید که به علت اینکه علاوه بر نیروی برق ماشین، نیروی انسانی نیز در عملکرد ماشین دخالت دارد به این نوع ماشینها، نیمه اتوماتیک گویند.