::: تعمیرات لوازم خانگی بوش، زیمنس و آاگ ::: آدرین فیدار پارسیان ::: - طرز عملکرد ماشین ظرفشویی

طرز عملکرد ماشین ظرفشویی

از نظر عملکرد دو نوع ماشین ظرفشویی وجود دارد:
1-در یکی تیغه های پروانه با چرخش درون منبع آب وماده ظرفشو آب را روی ظروف می باشد.
2-در نوع دوم یک لوله گردنده که حاوی سوراخ کوچکی میباشد توسط فشار پمپ،آب را روی ظروف می پاشد.